Entries by plasmagrain

Plazemska tehnologija za trajnostno pridelavo hrane

Svetovno kmetijstvo se sooča s številnimi nepredvidljivimi izzivi; podnebnimi spremembami, nihanji cen na kmetijskih trgih in vse večjimi pričakovanji potrošnikov glede varne in kakovostne hrane in dobrobiti živali ter prizadevanji za bolj trajnostno kmetijstvo. Projekt »Plasma Grain – Zdravo zrnje« predstavlja inovativno rešitev za povečanje prehranske samooskrbe in varovanje okolja. Podjetje Interkorn d.o.o. je vodilni […]

Plazemsko razkužena semena dosegajo visok pridelek

Plazemska obdelava semenskega materiala je v svetu najnovejša metoda za razkuževanje semen, vendar je še precej nejasnosti z delovanjem omenjene čiste energije na različne rastlinske vrste in sorte. V okviru projekta Plasma Grain se preučujejo plazemski parametri, s katerimi se razkužuje semena različnih rastlinskih vrst. Obdelava semen s plazmo je tehnologija, ki omogoča učinkovito obvladovanje […]