#916
matb
Participant

Prednost projekta je vsekakor to, da uvaja model mobilne predelave kmetijskih pridelkov po meri uporabnika in situ. Prednost modela je v znižanju stroškov logistike kmeta, ki končni produkt proda po tako nizki prodajni ceni (npr. žito), da cena komajda pokrije stroške pridelave in obdelave. Mobilni model omogoča diverzifikacijo proizvodnje in višjo dodano vrednost.