#917
plazma
Participant

Projekt je sestavljen iz 8 delovnih paketov (DP), ki se vsebinsko dopolnjujejo. Delovni paketi se tudi terminsko prepletajo. Spodaj je seznam vseh delovnih paketov s krajšim opisom pričakovanih rezultatov.

DP1- Plazemski reaktor
Rezultat: 1 plazemski reaktor v potrjeni končni obliki, testiran v realnem okolju in mobilni.

DP2- Seme in zrnje
Rezultat: 3 setve tretiranega zrnja, analiziran konvencionalni in ekološki pridelek.

DP3- Priprava semena in zrnja
Rezultat: 2 cikla pripravljenih ekotretiranih vzorcev.

DP4- Analiza vplivov
Rezultat: Izvedene analize z do 80 vzorci v sedmih časovnih točkah (pred in po setvi, pred in po skladiščenju, pred in po plazemski obdelavi ter ob kalitvi).

DP5- Demonstracija
Rezultat: 1 demonstracija uporabe rezultatov projekta v realnem okolju.

DP6- Sledljivost in varnost
Rezultat: 1 aplikacija GRAIN.

DP7- Promocija
Rezultat:
– 3 znanstveni članki,
– 5 strokovnih člankov,
– 6 objav na spletnih straneh,
– 1 komunikacijska platforma (FB, Instagram),
– 1 demonstracija,
– 1 promo dogodek z vsaj 800 ljudmi,
– 1 prijava patenta,
– 1 študija.

DP8- Vodenje projekta
Rezultat: Kakovostno izveden projekt.