#918
plazma
Participant

Z uporabo mobilne enote za predelavo kmetijskih pridelkov se bodo vsekakor skrajšale transportne poti, znižali se bodo stroški pridelave in projekt bo pomembno prispeval k varstvu okolja.