#919
matb
Participant

V kmetijstvu je še vedno preveč uporabe FFS. Upam, da inovativni projekti v agroživilstvu sledijo ciljem EU, zmanjšanju uprabe kemičnih sredstev z dolgoročnimi pozitivnimi učinki na okoljsko trajnost.