#920
matb
Participant

S projektom PLASMA GRAIN se bo doseglo:skrajšanje časa od ideje do trga, pridobitev referenc, krepitev konkurenčnega položaja podjetja in povečanje naložb v razvoj in inovacije.