• Avtor
  Prispevki
 • #915
  zdravo zrnje
  Participant

  Predstavitev projekta in aktivnosti.

  #917
  plazma
  Participant

  Projekt je sestavljen iz 8 delovnih paketov (DP), ki se vsebinsko dopolnjujejo. Delovni paketi se tudi terminsko prepletajo. Spodaj je seznam vseh delovnih paketov s krajšim opisom pričakovanih rezultatov.

  DP1- Plazemski reaktor
  Rezultat: 1 plazemski reaktor v potrjeni končni obliki, testiran v realnem okolju in mobilni.

  DP2- Seme in zrnje
  Rezultat: 3 setve tretiranega zrnja, analiziran konvencionalni in ekološki pridelek.

  DP3- Priprava semena in zrnja
  Rezultat: 2 cikla pripravljenih ekotretiranih vzorcev.

  DP4- Analiza vplivov
  Rezultat: Izvedene analize z do 80 vzorci v sedmih časovnih točkah (pred in po setvi, pred in po skladiščenju, pred in po plazemski obdelavi ter ob kalitvi).

  DP5- Demonstracija
  Rezultat: 1 demonstracija uporabe rezultatov projekta v realnem okolju.

  DP6- Sledljivost in varnost
  Rezultat: 1 aplikacija GRAIN.

  DP7- Promocija
  Rezultat:
  – 3 znanstveni članki,
  – 5 strokovnih člankov,
  – 6 objav na spletnih straneh,
  – 1 komunikacijska platforma (FB, Instagram),
  – 1 demonstracija,
  – 1 promo dogodek z vsaj 800 ljudmi,
  – 1 prijava patenta,
  – 1 študija.

  DP8- Vodenje projekta
  Rezultat: Kakovostno izveden projekt.

  #920
  matb
  Participant

  S projektom PLASMA GRAIN se bo doseglo:skrajšanje časa od ideje do trga, pridobitev referenc, krepitev konkurenčnega položaja podjetja in povečanje naložb v razvoj in inovacije.

  #939
  plazma
  Participant

  Plazemski način razkuževanja semenskega materiala izbranih vrst žit in stročnic bo s površine semena odstranil nezaželene mikroorganizme, pospešil se bo proces kalitve.

  #941
  Katja Nemec
  Participant

  Obsevanje živil je v širši družbi še dokaj neznana tehnologija, z obsevanjem hrane imajo največ izkušenj v ZDA, ki so največje uvoznice in porabnice obsevane hrane. V EU je največ ionizirajočega obsevanja živil v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem.

  #942
  matb
  Participant

  V državah članicah EU je po evropski zakonodaji dovoljeno obsevanje naslednjih živil: vrtna zelišča, začimbe in aromatična zelišča. Vendar pa je v direktivi EU zapisano, da lahko države članice v svojih nacionalnih zakonodajah razširijo seznam živil. EU pa dovoljuje uvoz obsevanih živil iz Švice, UK, JAR, Turčije, Tajske in Indije.

 • Za objavo odgovora morate biti prijavljeni.