Odgovori na forumu

 • Avtor
  Prispevki
 • v odgovor na: Plasmagrain novost #954
  plazma
  Participant

  Kmetje bodo naklonjeni sodobni plazemski obdelavi in ekološkemu tretiranju semena žit, če bo zadeva seveda ekonomična.

  v odgovor na: Plasmagrain novost #947
  plazma
  Participant

  Plazemska tehnologija je v širši javnosti neznano področje. »Opinion makerji« bodo morali najprej pridobiti zaupanje strokovne in širše javnosti.

  v odgovor na: Plasmagrain novost #946
  plazma
  Participant

  EU namerava do leta 2050 postati podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov. Pri prehodu bodo imeli pomembno vlogo vsi deli družbe in vsi gospodarski sektorji – od sektorja električne energije do kmetijstva in gozdarstva.

  v odgovor na: Pogosta vprašanja #940
  plazma
  Participant

  Mene pa zanika vpliv plazme na različne kulture oz. rastline?

  v odgovor na: O projektu #939
  plazma
  Participant

  Plazemski način razkuževanja semenskega materiala izbranih vrst žit in stročnic bo s površine semena odstranil nezaželene mikroorganizme, pospešil se bo proces kalitve.

  v odgovor na: Plasmagrain novost #918
  plazma
  Participant

  Z uporabo mobilne enote za predelavo kmetijskih pridelkov se bodo vsekakor skrajšale transportne poti, znižali se bodo stroški pridelave in projekt bo pomembno prispeval k varstvu okolja.

  v odgovor na: O projektu #917
  plazma
  Participant

  Projekt je sestavljen iz 8 delovnih paketov (DP), ki se vsebinsko dopolnjujejo. Delovni paketi se tudi terminsko prepletajo. Spodaj je seznam vseh delovnih paketov s krajšim opisom pričakovanih rezultatov.

  DP1- Plazemski reaktor
  Rezultat: 1 plazemski reaktor v potrjeni končni obliki, testiran v realnem okolju in mobilni.

  DP2- Seme in zrnje
  Rezultat: 3 setve tretiranega zrnja, analiziran konvencionalni in ekološki pridelek.

  DP3- Priprava semena in zrnja
  Rezultat: 2 cikla pripravljenih ekotretiranih vzorcev.

  DP4- Analiza vplivov
  Rezultat: Izvedene analize z do 80 vzorci v sedmih časovnih točkah (pred in po setvi, pred in po skladiščenju, pred in po plazemski obdelavi ter ob kalitvi).

  DP5- Demonstracija
  Rezultat: 1 demonstracija uporabe rezultatov projekta v realnem okolju.

  DP6- Sledljivost in varnost
  Rezultat: 1 aplikacija GRAIN.

  DP7- Promocija
  Rezultat:
  – 3 znanstveni članki,
  – 5 strokovnih člankov,
  – 6 objav na spletnih straneh,
  – 1 komunikacijska platforma (FB, Instagram),
  – 1 demonstracija,
  – 1 promo dogodek z vsaj 800 ljudmi,
  – 1 prijava patenta,
  – 1 študija.

  DP8- Vodenje projekta
  Rezultat: Kakovostno izveden projekt.